سخن شهردار:

سخن شهردار:

حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت :

شهر پاکدشت به عنوان پایتخت گل و گیاه ایران عزیز، شایسته بهترین هاست و یکی از این بهترین ها، حاکمیت قانون و انضباط شهری در کالبد این شهر بزرگ است که هم در بردارنده منفعت عمومی است هم مصلحت عمومی. در حقیقت انضباط شهری، حق شهروندان فهیم، دلسوز و اخلاق مدار شهر پاکدشت است و  شهرداری به عنوان مجری، با اعمال نظارت از طریق ابزارهای نوین و هوشمند سازی در سه حوزه «شهر، حریم  و معبر و حوزه بزرگ خدمات شهری» بر اجرای قانون انضباط شهری در حوزه ساخت و ساز، زیبایی بصری و معماری ایرانی اسلامی در شهر، صیانت از حریم پایتخت گل ایران و نیز حفاظت از معابر عمومی، تلاش کند حامی و حافظ حقوق شهروندان باشد. بی تردید، احترام به قانون و پیروی از آن، زیربنای توسعه و پیشرفت است و این مهم محقق نمی شود مگر با مشارکت شهروندی، همدلی، همزبانی و قانونگرایی. در این راستا، نیاز به فرهنگسازی، بسیار پررنگ احساس می شود و بر کسی پوشیده نیست که رسانه ها، فرهنگسازان جامعه هستند. از این رو، از همه شهروندان فهیم و اصحاب رسانه تقاضا داریم مجموعه مدیریت شهری پاکدشت را در برقراری نظم و انضباط شهری یاری فرمایند.