بازدید شهردار پاکدشت از موسسه اوتیسم پاکدشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت، حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت به همراه مهدیه نعمتی عضو شورای شهر پاکدشت از موسسه بیماری اوتیسم بازدید و در جریان فعالیت این موسسه در راستای توانمندسازی بیماران اوتیسمی قرار گرفت

1401/04/08 1 بازدید

توجه ویژه به ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر و بحرانی در شهر پاکدشت

حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت گفت: مقرر شد به صورت ماهانه گزارش عملکرد کارگروه ایمنی مناطق و گزارش پیشرفت فیزیکی ایمن‌سازی ساختمان‌های بسیار پرخطر و بحرانی به کارگروه ایمنی و مدیریت بحران شهرداری پاکدشت ارائه شود.

1401/04/07 3 بازدید