جلسه هم اندیشی شهردار پاکدشت با معتمدین شهرک سامانشهر

در امتداد نشستهای مجموعه مدیریت شهری شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت با معتمدین محله های شهر پاکدشت جلسه هم اندیشی حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت با معتمدین شهرک سامانشهر در محل سالن جلسات شهرداری پاکدشت برگزار گردید.

1400/10/30 9 بازدید

پاسخگویی و پیگیری، با هدف رسیدگی و تسریع در حل مشکلات شهروندان

محسن صبایی مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری پاکدشت از استقرار هیئت بازرسی دوره ای اداره کل جهت بررسی عملکرد شهرداری پاکدشت و رسیدگی به شکایات و درخواستهای مردمی در ساختمان مرکزی شهرداری پاکدشت خبر داد.

1400/10/29 9 بازدید