اماکن تاریخی: کاروانسرای خاتون آباد

این کاروانسرا در غرب بخش "خاتون آباد" در فاصله 100 متری جنوب جاده اصلی تهران –  مشهد وا قع شده است.

کاروانسرای خاتون آباد در دوره قاجاریه و به سال 1238هـ .ش  توسط روحانی معروف آن دوره "مرحوم حاج ملا علی کنی" ساخته شده است.