اماکن مذهبی: امامزاده اولیا(س)

بقعه متبرکه این امامزاده بزرگوار در فاصله 150 متری غرب روستای قوهه سفلی در حومه شهرستان پاکدشت ،در محوطه ای وسیع قرار دارد 

.امامزاده اولیا از نوادگان دختری امام موسی کاظم (ع) است.