اماکن مذهبی : بقعه متبرکه امامزادگان حمزه و رضا (ع)

امامزادگان حمزه رضا (ع) از نوادگان امام حسن مجتبی (ع)به شمار می روند و در منطقه به حمزه رضا و حاجی رضا شهرت دارند.بقعه آنان در جنوب غربی روستای خاتون آباد منطقه پاکدشت و در کنار جاده آسفالته تهران _مشهد واقع شده است .این بقعه در محوطه ای پر درخت و با صفا محصور گردیده است .ساختمان بقعه با طرح مستطیل شکل آجری ،مشتمل بر ایوان و گنبد مدور آبی رنگ توسط افراد خیر منطقه بازسازی شده و طرفین ایوان 4 طاقنما با 4 درب تعبیه گردیده  است.دو طرف حرم را دو مسجد در بر گرفته و ضریح بقعه فلزی است .بنای اولیه این بقعه متعلق به دوره صفویه بوده و در فهرست بناهای تاریخی فرهنگی میراث فرهنگی به ثبت رسیده  است.